Fredöns Samfällighetsförening

Välkomna till Fredön

Udden mot Marsäng

Fredön är ett fritidsområde med en unik skärgårdskaraktär. Området var tidigare en ö i Marsviken men landhöjningen har omvandlat den till en halvö. Den är nära landvägen till både Nyköping och Oxelösund och med båt är man snabbt ute i skärgården.

Aktuellt

Årsstämma 2022

Välkommen till årets årsstämma på ängen den 5 juni kl 10.00.
Dokumenten hittar ni på flik Fredöns SFF - Stämmodokument.
Det kommer att bjudas på kaffe och bulle från kl. 9.30.

Välkommen

Styrelsen

Information från Emtnäs-Fredöns Vägförening

Dagordning till årsstämman den 30 april finns på fliken Vägar, Vägföreningens årsstämmor.
Styrelsen i Emtnäs-Fredöns vägförening vill informera om begränsning av totalvikten på vägen till 12 ton.

Information om restavfall

Nyköpings kommun har skickat ut ny information gällande restavfall. Vid felsortering kommer föreningen att bötfällas. Se bif. dokument. Restavfall

Styrelsen

Aktuellt och Kalender

Du behöver logga in för att se bl a Kalender, Nya meddelanden, Aktuellt, Anslagstavla, Idélåda och Informationsrum.

Inloggningsinstruktioner

Om du är osäker på hur du första gången loggar in för att bli medlemsregistrerad, få nytt lösenord eller allmänt om inloggning hittar du instruktioner i Inloggningsinstruktioner till hemsidan

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in