Fredöns Samfällighetsförening

Välkomna till Fredön

Udden mot Marsäng

Fredön är ett fritidsområde med en unik skärgårdskaraktär. Området var tidigare en ö i Marsviken men landhöjningen har omvandlat den till en halvö. Den är nära landvägen till både Nyköping och Oxelösund och med båt är man snabbt ute i skärgården.

Aktuellt

Inbetalning avgift Ga:2 2021

Inbetalningen för Ga:2 2021 förfaller den 31 maj.
Logga in på intranätet för mer information.

Årsstämma

Välkomna till årsstämma för medlemmar i Fredöns SFF söndagen den 6 juni kl. 10.00 på ängen/fotbollsplanen.
Mer information kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.

Styrelsen

Aktuellt och Kalender

Du behöver logga in för att se bl a Kalender, Nya meddelanden, Aktuellt, Anslagstavla, Idélåda och Informationsrum.

Inloggningsinstruktioner

Om du är osäker på hur du första gången loggar in för att bli medlemsregistrerad, få nytt lösenord eller allmänt om inloggning hittar du instruktioner i Inloggningsinstruktioner för medlemmar.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in