Fredöns Samfällighetsförening

Kontakt

Styrelse

Ordförande

Lena Grundelius
Brisvägen 16
Mobil: 070 538 6716
E-post: lena@grundelius.netSekreterare

Lena Gustafsson
Fredövägen 22
Mobil: 070 278 3670
E-post: lena@adec.se
Kassör

Torbjörn Berg
Fredövägen 21
Mobil: 070 883 6348
E-post: torbjorn.berg@telia.com

Ledamöter

Lars Annerfors
Krönvägen 7
Mobil: 070 758 1382
E-post: lars@annerfors.se

Kalle Johnson
Gökottevägen 5
Mobil: 072 202 4046
E-post: kallejohnson@hotmail.com

Suppleanter

Ove Andersson
Regnbågevägen 3
Mobil: 070 551 3027
E-post: thaiove@hotmail.com

Gunilla Jansson
Älvdansvägen 1
Mobil: 070 992 0308
E-post: gulljan61@gmail.com