Fredöns Samfällighetsförening

Fredöns Sff

Allmänt

Fredöns Samfällighetsförening (Fredöns Sff) är en förening för dels Fredöns fritidsområde och dels fastigheter anslutna till områdets kommunala vatten- och avloppsnät. Föreningen bildades 2010 och förvaltar de två gemensamhetsanläggningarna Ga:2, som utgörs av VA-nätet, och Ga:3, som omfattar vägar och gemensamma ytor på Fredön 1:1.