Fredöns Samfällighetsförening

Stämmodokument

2021 Årsstämma

Kallelse årsstämma 2021-06-06
Årsbokslut för Fredöns SFF 2020
Revisionsberättelse 2021
Inkomst- och utgiftsstat Ga2 2022
Inkomst- och utgiftsstat Ga3 2022
Debiteringslängder 2022
Valberedningens förslag till årsstämman 2021
Trivselregler för Fredön
Protokoll från ordinarie årsstämma Fredöns SFF 2021-06-06

2020 Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2020-09-27
Årsbokslut för Fredöns SFF 2019
Revisionsberättelse Fredöns SFF 2019
Inkomst- och utgiftsstat Ga:2 2021
Inkomst- och utgiftsstat Ga:3 2021
Debiteringslängd för 2021
Valberedningens förslag till årsstämman 2020
Protokoll från ordinarie årsstämma Fredöns SFF 2020-09-27

2019 Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2019-06-02 för Fredöns SFF
Årsbokslut för Fredöns SFF 2018
Inkomst- och utgiftsstat Ga 2 för 2020
Inkomst- och utgiftsstat Ga 3 för 2020
Valberedningens förslag till årsstämman 2019
Debiteringslängd för 2020
Utvärdering källsortering
Protokoll ordinarie årsstämma Fredöns SFF 2019-06-02

2018 Årsstämma

Årsbokslut för Fredöns SFF 2017
Inkomst- och utgiftsstat för 2019
Revisionsberättelse för 2017
Bryggor och båtar på Fredön 2018
Protokoll årsstämma Fredöns SFF 2018-06-03
Kallelse till årsstämma 2018-06-03 för Fredöns SFF

2017 årsstämma

Kallelse Årsstämma 2017-06-04 för Fredön SFF
Årsbokslut för Fredön SFF 2016
Inkomst och utgiftsstat för Fredön 2018
Årsmötesprotokoll Fredöns-Sff 2017-06-04

2016 Årsstämma

Protokoll Årsstämma Fredöns Sff 2016
Kallelse årsstämma 2016-06-05
Årsbokslut År 2015
Ga2 Förvaltningsstat för 2017
Ga3 Förvaltningsstat för 2017

2015 Årsstämma

2015 års Stämmoprotokoll
2015 Kallelse Årsstämma 2015-06-07
2014 Årsbokslut

2014 Årsstämma

2014 Kallelse Årsstämma

Årsbokslut 2013

2014 års stämmoprotokoll