Fredöns Samfällighetsförening

Vägar

Vägnätet

Orienteringskarta över slingan och stickvägarna hittar du i adresskartan Fredö

Slingan

Fredövägen från anslagstavlan och runt området tillhör och sköts av Emtnäs-Fredöns Samfällighetsförening.

Stickvägar

Stickvägarna tillhör Fredön Ga:3 som ansvarar för underhåll och skötsel. Medsols från anslagstavlan avses:

Regnbågevägen
Gökottevägen
Krönvägen
Brisvägen
Älvdansvägen