Fredöns Samfällighetsförening

VA-anläggning GA:2

Inbetalning avgift Ga 2 2021

Dags att betala in avgiften för Ga 2.
2 400 kr för fastigheter med hel avgift.
1 200 kr för fastigheter på Mosstorp.
Bankgiro nr 658-7182
Senast betalningsdatum 2021-05-31
Inkomst- och utgiftsstat Ga:2 2021

VA Projektet

Anläggningen byggdes året 2010-2011.
Godkänd slutbesiktning 2011-09-15. Garantitid 5 år från slutbesiktning avseende utförda arbeten och minst 2 år för material och varor.

Projekteringen gjordes av Skandinavisk Kommunalteknik.
Kontakt: Peter Norelius
http://www.kommunalteknik.se

Berg och Byggteknik i Norberg AB var entreprenör för arbetet.
Kontakt Christer Sjökvist.
http://web.bergobygg.se/

Samfällighetens byggherreombud är Lars Annerfors. E-post: lars@annerfors.se