Fredöns Samfällighetsförening

VA-anläggning GA:2

Inbetalning avgift Ga:2 2020

Dags att betala in avgiften för Ga:2.
2 300 kr för fastigheter med hel avgift.
1 150 kr för fastigheter på Mosstorp.
Bankgiro nr 658-7182
Senast betalningsdatum 2020-05-31
Årsavgift Ga:2 2020

VA Projektet

Anläggningen byggdes året 2010-2011.
Godkänd slutbesiktning 2011-09-15. Garantitid 5 år från slutbesiktning avseende utförda arbeten och minst 2 år för material och varor.

Projekteringen gjordes av Skandinavisk Kommunalteknik.
Kontakt: Peter Norelius
http://www.kommunalteknik.se

Berg och Byggteknik i Norberg AB var entreprenör för arbetet.
Kontakt Christer Sjökvist.
http://web.bergobygg.se/

Samfällighetens byggherreombud är Lars Annerfors. E-post: lars@annerfors.se