Fredöns Samfällighetsförening

Vattenmätare

Kontakter vid fel på vattenmätare och avloppspump

Vid fel på vattenmätare kontakta:
Styrelsen, Kalle Johnson 072-202 40 46
OBS! Ny rutin för beställning av vattenmätare.
Styrelsen köper in vattenmätare från Minol och säljer vidare till fastighetsägare som behöver en ny vattenmätare. Kontakta styrelse när vattenmätaren gått sönder och få en ny vattenmätare snabbt och omgående. Styrelsen har även kontaktat företag som kan göra installation av vattenmätare och installation ska göras av en auktoriserad firma .
Trasig vattenmätare ska samtidigt lämnas till styrelsen för avläsning.

Vid fel på avloppspumpen kontakta:
Miljö & Teknik i Norrköping AB
Bangårdsgatan 5
602 28 Norrköping
Tel: 011-10 23 00
Mobil: 070-614 07 80
e-post: nv@mtin.se

KERO Pump AB
Besöksadress:
Wedavägen 26
152 42 Södertälje
Tel: 08-554 244 40
Jour: 070-651 99 01, 070-210 30 90, 070-565 20 50
http://www.keropump.se

OBS! Föreningen har ingen reservpump.

Vattenmätare Minol

Vattenmätaren ägs av fastighetsägaren, som ansvarar för mätaren och står för eventuella kostnader för service och/eller för ny mätare.

Godkänd vattenmätare: Kallvattenmätare MNK RDM för fjärravläsning. Annan mätare godkänns ej.
Radiomodul, som drivs av batteri, sitter i locket. Batterilivslängd 5-10 år.
Garantitid: 3 år från leverans

Leverantör:
Minol Mätteknik AB
Företagsvägen 44
227 61 Lund

Vxl: 040-411999.
http://www.minol.se

Fastigheten betalar kostnaden för mätaren.

Vid fel kontakta

Kontakta styrelsen om vattenmätaren har gått sönder. Föreningen har ibland vattenmätare i reserv som vid behov kan säljas till fastighetsägaren.
OBS! Trasig vattenmätare ska lämnas till styrelsen för avläsning.