Fredöns Samfällighetsförening

Vattenmätare

Kontakt vid fel på vattenmätare

Vid fel på vattenmätare kontakta:
Styrelsen, Kalle Johnson 072-202 40 46

Rutiner för beställning av vattenmätare.

Kontakta styrelsen när vattenmätaren gått sönder och lämna den till styrelsen för avläsning. Köp en ny vattenmätare efter diskussion med styrelsen. Styrelsen har även kontaktat företag som kan göra installation av vattenmätare och installation ska göras av en auktoriserad firma.

Trasig vattenmätare ska lämnas till styrelsen för avläsning.

Styrelsen 2021-08-15