Fredöns Samfällighetsförening

Anslutningsprotokoll

Innan vatten får kopplas på i fastigheten måste en vattenmätare vara inkopplad och en kontrollbesiktning göras av en av styrelsen utsedd person.

Under 2015 kontaktar ni någon av:
Lars Annerfors, mobil 070 758 1382
Jan Lundmark, mobil 070-0130010

Formuläret måste innan besiktningen fyllas i av fastighetens installationsansvarige. Lämpligen signerar utföraren varje enskild punkt.

En bygganmälan måste skickas in till Nyköpings kommun och ett godkänt protokoll bifogas anmälan.

Anslutningsprotokoll