Fredöns Samfällighetsförening

Fritidsområdet Ga:3

Inbetalning avgift Ga:3 2021

Dags att betala in avgiften för Ga:3.
3 700 kr
Bankgiro 658-7182
Senaste inbetalningsdatum 2021-02-28
Årsavgift Ga:3 2021

Fredön 1:1 äger och förvaltar genom Fredöns Sff grönområdena och omgivande vatten.

Fredön 1:1 Fredöns vägar

Skötselplan för allmänningsmark Fredön av Hans Strand 2005

Skötselplan Ga:3 av Anders Jonsson 2011