Fredöns Samfällighetsförening

Områdeskontakt

Grannsamverkan

Lars Lindqvist
Fredövägen 14
Mobil: 070-547 1354
E-post: amblinkan@hotmail.com

Områdesvärd och Maskinansvarig

Ove Andersson
Regnbågevägen 3
Mobil: 070-551 3027
E-post: thaiove@hotmail.com