Fredöns Samfällighetsförening

Tomtgränsmarkering

Det är varje tomtägares ansvar att se till att samtliga tomtgränser - mot väg, allmänning, granne - är tydligt utmärkta.
Vid en inventering som gjordes för ett par år sedan saknas markering på många håll.

Tomtkartorna som genererades vid fastighetsbildningen på 1950-talet har koordinater angivna i övre vänstra hörnet. Dessa kan användas vid fastställande av exakta tomtgränser.

Kontakta Nyköpings kommun, Bygga, Bo och Miljö, tel 0155-24800

Mot en timkostnad på 650-750 kronor tar de med hjälp av co-ordinaterna fram platserna för tomtpinnarna.