Fredöns Samfällighetsförening

Bryggföreningar

Det finns ett antal allmänna bryggor på föreningen GA:3's mark. Vid behov av båtplats kontaktas den ansvarige för resp brygga. Bryggorna måste underhållas och vara i bra skick. Allmänheten har tillträde till alla bryggor på allmänt område.

Kontaktpersoner:

Fredöviken
Brygga 1: AnnaCarin Eriksson Mobil: 0703-21 67 08
Brygga 2: Gunnar Eriksson Mobil: 0702-99 47 43

Bastetorpsviken
Brygga 1: Jan Levén Mobil: 0735-88 70 77
Brygga 2: Thomas Hörnfeldt Mobil: 0709-83 34 14