Fredöns Samfällighetsförening

LPS Pumpstation

Godkända pumpar

För att anläggningen ska fungera måste den installerade pumpen klara vissa specifikationener. Kontakta Skandinavisk Kommunaltekning AB för information.

Pumpstationen ägs av fastighetsägaren.

Styrelsen rekommenderar pumpstation ur LPS-serien från Skandinavisk kommunalteknik (SK). SK erbjuder flera alternativa konfigurationer. Se deras hemsida för mer information http://www.kommunalteknik.se.

Kontakt SK

Skandinavisk Kommunalteknik AB
Box 1444
S-183 14 Täby
Sweden
Tel. 08-544 407 99
http://www.kommunalteknik.se
Kontakt: Peter Norelius

Kontakt vid fel på avloppspump

Miljö & Teknik i Norrköping AB
Bangårdsgatan 5
602 28 Norrköping
tel: 011-10 23 00
mobil: 070-614 07 80
e-post: nv@mtin.se

KERO Pump AB
Besöksadress:
Wedavägen 26
152 42 Södertälje
Tel: 08 554 244 40
Jour: 070 651 99 01, 070 210 30 90, 070 565 20 50
http://www.keropump.se

Pumpbolaget Sverige AB
Tel: 070 651 99 01
info@pumpbolagetsverige.se
http://www.pumpbolagetsverige.se

OBS! Föreningen har ingen reservpump.

Styrelsen 2021-08-15