Fredöns Samfällighetsförening

Vägföreningens årsstämmor

Vägföreningens årsstämma 2020

Dagordning Årsmöte 2021
Årsredovisning 2020
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2021
Revisionsberättelse
Fullmakt med viljeyttring
Årsmöte via fullmakt
Valberedningens förslag 2021
Debiteringslängd 2021
Protokoll årsstämma Vägföreningen 2021

Vägföreningens årsstämma 2019

Dagordning Årsmöte 2020
Årsredovisning 2019
Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat för 2020
Revisionsberättelse
Protokoll årsstämma Vägföreningen 2020
Debiteringslängd 2020

Vägföreningens årsstämma 2018

Dagordning Årsmöte 2019
Förvaltningsberättelse 2018
Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat för 2019
Debiteringslängd 2019
Protokoll årsstämma Vägföreningen 2019

Vägföreningens årsstämma 2017

Dagordning Årsmöte 2018
Förvaltningsberättelse 2017
Resultat och Balansräkning 2017
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2018
Revisionsberättelse Vägföreningen
Protokoll årsstämma Vägföreningen 2018

Vägföreningens årsstämma 2016

Dagordning Årsmöte 2017
Förvaltningsberättelse 2016
Resultaträkning 2016
Utgifts- och Inkomststat 2017
Vägsamfällighetens 2016 Stämmoprotokoll
Kallelse årsstämma 2016
Förvaltningsberättelse 2015
Bokslut 2015
Inkomst- och utgiftsstat 2015

Vägföreningens årsstämma 2015

Årsmötesprotokoll 2015
Styrelsen för Emtnäs-Fredöns samfällighetsförening som förvaltar enskilda vägen D328U kallar till ordinarie föreningsstämma. För kallelse och dagordning se dokumenten:

Kallelse årsstämma 2015-03-28
Dagordning 2015-03-28