Fredöns Samfällighetsförening

Vägföreningens årsstämmor

Vägföreningens årsstämma 2020

Dagordning Årsmöte 2021
Årsredovisning 2020
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2021
Revisionsberättelse
Fullmakt med viljeyttring
Årsmöte via fullmakt
Valberedningens förslag 2021
Debiteringslängd 2021

Vägföreningens årsstämma 2019

Dagordning Årsmöte 2020
Årsredovisning 2019
Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat för 2020
Revisionsberättelse
Protokoll årsstämma Vägföreningen 2020
Debiteringslängd 2020

Vägföreningens årsstämma 2018

Dagordning Årsmöte 2019
Förvaltningsberättelse 2018
Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat för 2019
Debiteringslängd 2019
Protokoll årsstämma Vägföreningen 2019

Vägföreningens årsstämma 2017

Dagordning Årsmöte 2018
Förvaltningsberättelse 2017
Resultat och Balansräkning 2017
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2018
Revisionsberättelse Vägföreningen
Protokoll årsstämma Vägföreningen 2018

Vägföreningens årsstämma 2016

Dagordning Årsmöte 2017
Förvaltningsberättelse 2016
Resultaträkning 2016
Utgifts- och Inkomststat 2017
Vägsamfällighetens 2016 Stämmoprotokoll
Kallelse årsstämma 2016
Förvaltningsberättelse 2015
Bokslut 2015
Inkomst- och utgiftsstat 2015

Vägföreningens årsstämma 2015

Årsmötesprotokoll 2015
Styrelsen för Emtnäs-Fredöns samfällighetsförening som förvaltar enskilda vägen D328U kallar till ordinarie föreningsstämma. För kallelse och dagordning se dokumenten:

Kallelse årsstämma 2015-03-28
Dagordning 2015-03-28