Fredöns Samfällighetsförening

Karta

Områdeskarta Fredön Sff

Områdeskarta
Till Samfällighetsföreningen hör fastigheterna inom det grönmarkerade området och dessutom några fastigheter i Mostorp gård (2:1) och Ämtnäs(3:x).

Karta över Fredön, Nyköpings kommun

Karta över Fredön