Fredöns Samfällighetsförening

Styrelse

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Lena Grundelius
Brisvägen 16
Mobil: 070-5386716
E-post: lena@grundelius.net

Sekreterare

Lena Gustafsson
Fredövägen 22
Mobil: 070-2783670
E-post: lena@adec.se
Kassör

Torbjörn Berg
Fredövägen 21
Mobil: 0708 836348
E-post: torbjorn.berg@telia.com

Ledamöter

Kalle Johnson
Gökottevägen 5
Mobil: 072 2024046
E-post: kallejohnson@hotmail.com

Ove Andersson
Regnbågevägen 3
Mobil: 070-5513027
E-post: thaiove@hotmail.com

Suppleanter

Gunilla Jansson
Älvdansvägen 1
Mobil: 0709-920308
E-post: gulljan@gmail.com

Lars Annerfors
Krönvägen 7
Mobil: 070-7581382
E-post: lars@annerfors.se