Fredöns Samfällighetsförening

Styrelse

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Lena Grundelius
Brisvägen 16
Mobil: 070 538 6716
E-post: lena@grundelius.net

Sekreterare

Lena Gustafsson
Fredövägen 22
Mobil: 070 278 3670
E-post: lena@adec.se

Kassör

Torbjörn Berg
Fredövägen 21
Mobil: 070 883 6348
E-post: torbjorn.berg@telia.com

Ledamöter

Kalle Johnson
Gökottevägen 5
Mobil: 072 202 4046
E-post: kallejohnson@hotmail.com

Ove Andersson
Regnbågevägen 3
Mobil: 070 551 3027
E-post: thaiove@hotmail.com

Suppleanter

Gunilla Jansson
Älvdansvägen 1
Mobil: 070 992 0308
E-post: gulljan@gmail.com

Charlotte Lindström
Fredövägen 42
Mobil: 079 336 7500
E-post: charlottelindst@gmail.com