Fredöns Samfällighetsförening

Valberedning

Valberedning

Anton Manhem
Fredövägen 28
Mobil: 076 129 9968
E-post: anton.manhem@gmail.com

Annacarin Eriksson
Fredövägen 20
Mobil: 070 321 6708
E-post: ac@etcetra.se

Birgitta Lindgren
Fredövägen 33
Mobil: 070 636 5660
E-post: gittan.lindgren@gmail.com