Fredöns Samfällighetsförening

Gamla bilder på Fredö

Fredö torp 1950

Fotograf Birgit Berg

Bilden tagen år 1950 från ängen nedanför torpet, ungefär där Brisvägen går nu.